top of page

"คลาวด์เซอร์วิส" ระดับเฟิร์สคลาส รายแรกในไทย


บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) ผู้ให้บริการด้าน คลาวด์ โซลูชันส์ และดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศไทยประกาศความร่วมมือในการจัดจำหน่าย Alibaba Cloud ผู้นำด้าน Data Intelligence ที่สำคัญของ Alibaba Group โดยการนำผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ชั้นนำหลากหลายประเภท ที่ได้รับการยอมรับของ Alibaba Cloud ผนวกเข้ากับความสามารถในการให้บริการของ INET ในทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

Alibaba Cloud หนึ่งในผู้ให้บริการ IaaS ชั้นนำของโลกและอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิกสำหรับ IaaS และ IUS (Infrastructure Utility Services) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีซ้อน และตามข้อมูลของ IDC เป็นผู้ให้บริการ Public cloud ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) โดยแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการ Alibaba Cloud Computing รายแรกในประเทศไทย

21 views0 comments

Kommentare


bottom of page